Aansoek om te doop / Inseën / Bekend stel


Wat is die doop prosedure?

  1. Besluit op 'n gepaste datum - in Engeland of in Suid Afrika
  2. Vul die onderstaande vorm in en stuur. 
  3. Stuur asb. vir ons 'n foto van jou baba asook van julle as gesin (pa, ma & baba)  na suidwyk@sagemeente.com
  4. Gesprek met die predikant behoort nie langer as 60 minute duur nie.

Vul asb onderstande in:
Hiermee doen ons, as gelowige ouers, aansoek om:
ons kind(ers) op die volgende wyse aan die gemeente bekend te stel of te laat inseën
die sakrament van die doop op die volgende wyse aan ons kind(ers) te laat bedien


 

Dopeling - Volle name en van:
Dopeling - Noemnaam:
Dopeling - Geboortedatum:
Beskrywing

Vader

Moeder

Titel:
Volle Naam en Van:
Noemnaam:
Epos Adres:
Telefoonnommer:
Nooiensvan:  
Geboortedatum:

Ander Kinders:

Beskrywing

Kind 1

Kind 2

Kind 3

Volle name:
Noemnaam:
Waar gedoop?:
Doopdatum:
Geboortedatum:
Adres:
 
 
Dorp:
Poskode:
Land:

Lidmaatskap:

 

Man

Vrou

Belydenis afgelê?
Indien Ja, watter gemeente?
Gemeente in SA voor jou koms na die VK:
Huweliksdatum:
Waar getroud:
Aankoms datum in die VK:
Gemeente waar julle betrokke is/was in die VK:
Betrokke by 'n selgroep?
Indien Ja, wie is julle selleier?

Doopregistrasie:

Doopdatum:
Waar beplan julle om te doop?

Doopgesprek:

Ons het 'n doop boekie ontvang ter voorbereiding vir 'n doopgesprek:
Ons het 'n doopgesprek met 'n predikant in SA:
Ons versoek 'n brief om in SA te doop:
Ons versoek 'n doopgesprek met 'n predikant van SA Gemeente:
Ons het reëlings getref om in SA te doop:

Doop in Suid Afrika: (indien in SA gaan doop)

Gemeente:
Predikant:
Telefoon nommer:
E-pos adres:
Vertrek datum na SA: